ŚĚŽYŠĆOWA TEMA 2020: „KULTIWĚROWANY!“

Chto smy a co nas wucynijo? Kultura jo južo pśecej kšuty źěl našeje towarišnosći.
Kultura nam pomaga rozměś, definěrujo kak wiźimy swět, pokazujo nam casy granice a jo weto pśecej wótwórjona za nowe.

Cłowjek kultiwěrujo swój (wob)swět dokoławokoło, póstaja měry w industriji, rolnikarstwje, towarišnosći a architekturje, a jo wótergi samo kultiwěrowany. Městna tšojenja našogo twórjenja.

6. fotowy festiwal „Městna tšojenja“ wěnujo se wót 10. septembra do 01. nowembra „kultiwěrowany!“ we wšych swójich formach.

BNBL_2018_Web_de
BMWi_Fz_2017_Web_de