(Z)minjenje jako modus fotografije, fotografować přećiwo (z)minjenju, transformacije jako medij fotografije, wo (z)minjenju we wobrazu ….

„(Z)minjenje" rěka ćežišćo lětušeho 5. Zhorjelskeho fotoweho festiwala „Městna podawkow“. Přetož: Štož so (z)minje, swět znutřka hromadu dźerži. To je wjace, hač zo jenož „přichadźa“ a „wotchadźa“. (Z)minyć so rěka „nazhonić“, „rozumić“, ze zańdźenosće wuknyć a po nowych pućach kročić.

Zhorjelski fotowy festiwal tematizuje (z)minjenje w jeho mnohich barbach a fasetach. Wotkrywajće sej tuž z nami potajne wokomiki, hladajće na zańdźenosć, přitomnosć a přichod w nowym swětle a zwisku. A nic naposledk: „(Z)minjenje“ je z najlěpšej přičinu, so sam/a wobdźělić!

Wot 30. awgusta do 22. septembra 2019 na tójšto městnach w Europskim měsće Zhorjelcu-Zgorzelecu!

BNBL_2018_Web_de
BMWi_Fz_2017_Web_de