Reinhard Roy

Reinhard Roy: “La Monique à Paris”

Roku 1948 v dolnoslezském Klittenu narozený umělec ukazuje fotografie z jeho série “La Monique à Paris”, “Monique” a “Moulin Rouge” (1998/1999).

Od ukončení studia na Vysoké škole umělecké v Halle – Burg Giebichenstein – pracuje Reinhard Roy v oblasti umění a designu a podílí se na četných mezinárodních výstavách. Jeho díla si našla cestu do veřejných, institucionálních a soukromých sbírek.