O historii Festiwalu „Miejsca wydarzeń"

Już w 2015 roku odbył się pierwszy festiwal „Miejsca wydarzeń", wówczas zorganizowany przez niewielką grupę od pięciu do sześciu osób skupionych wokół Muzeum Fotografii, grupy Görlitzer Fototreff oraz Stowarzyszenia Promocji Miasta Kultury Görlitz-Zgorzelec (Förderverein Kulturstadt Görlitz-Zgorzelec e.V. / FVKS), którzy podjęli się organizacji imprezy na zasadach wolontariatu poświęcając przedsięwzięciu ogromną część swojego czasu wolnego.

W kolejnych latach, oprócz bogatego katalogu wystaw w różnych lokalizacjach, rozwijał się także program towarzyszący. Rozszerzono ofertę o warsztaty, konkursy i inne imprezy z udziałem uczestników. Idea festiwalu miała szansę na stale zakorzenić się w Europa-Mieście Zgorzelec-Görlitz, między innymi dzięki stale rozbudowywanej sieci partnerów i kontaktów.

W 2020 roku tematem festiwalu i motywem przewodnim wystaw i zróżnicowanych działań towarzyszących stało się „kultywowany!“.