Materialije za nowinarjow

MATERIALIJE ZA NOWINARJOW WO ZHORJELSKIM FOTOWYM FESTIWALU “MĚSTNA PODAWKOW”

Za rozprawnistwo medijow wo Zhorjelskim fotowym festiwalu „Městna podawkow“ je dowolene, na internetnej stronje www.fotofestival-goerlitz.de wozjewjene teksty z podaćom žórła wužiwać. Wobrazy z lěpšim rozpušćenjom zarjadowarjo po potrjebje rady bjezpłatnje za to poskića.

Wšitke poskićene fota su awtorskoprawnisce škitane a smědźa so jenož w zwisku z rozprawnistwom medijow wo festiwalu wužiwać a po wulkosći změnić. Awtor wobraza ma so přeco mjenować.

Prašenja prošu na: pr[at]fotofestival-goerlitz.eu .

Pokiw: Jako škit před spamowymi mailkami smy město “@” w našej mailowej adresy “(at)” pisali. Prošu pisajće zaso “@”, hdyž so z nami skontaktujeće.