Spěchowarjo a partnerojo

Spěchowarjo:

           


                          


Partnerojo:

Sorbisches Museum  Landkreis Bautzen    evInnenstadtgemeinde                                    MDK     


Zhorjelski fotowy festiwal prezentuja:

Fotomuseum Görlitz           Görlitzer Fototreff

Fotowy festiwal „Městna podawkow“ je zhromadne zarjadowanje Zhorjelskeho Muzeja fotografije (Muzeja fotografije Zhorjelc z.t.), towarstwa FVKS (Spěchowanske towarstwo kulturneho města Zhorjelc-Zgorzelec z.t.) a čłonow skupiny Görlitzer Fototreff.