Kalendarz całoroczny

20 PLUS 2

Europa-Miasta Zgorzelec-Görlitz

RÓŻNORODNOŚĆ * PRZECIWIEŃSTWA * PRZYCIĄGANIE

1998 – 2020

***

Przyłącz się do całorocznego kalendarza: Każdy może wziąć udział i przedstawić swój wkład w 20 PLUS 2-lecie istnienia Europa-Miasta Zgorzelec-Görlitz: wydarzenia minione, aktualne, przyszłe.

W miesiącach wrzesień i październik festiwal fotograficzny “Schauplätze” jest naszym głównym tematem.

Nowy dzień, nowe kliknięcie, dołącz do kalendarza Europa-Miasta 2020!

***

Info i załaduj >> https://kalendarz.goerlitz-zgorzelec.org