A.Z.Y.L. - MJEZ WODU A KOŽU

HOMMAGE ZINZENDORFEJ

FOTOGRAFIJE GEORGA KRAUSE

We wobłuku Zhorjelskeho fotoweho festiwala „Městna podawkow” je wustajeńca wot 31.08.-22.09.2019 na Delnim torhošću čo. 22 (Dom ze šeptacym wobłukom) w Zhorjelcu wšědnje wot 10:00-18:00 hodź. wopytowarjam přistupna. 


Copyright Georg Krause
Copyright Georg Krause

A.Z.Y.L. – MJEZ WODU A KOŽU – HOMMAGE ZINZENDORFEJ

Berlinski wuměłc Georg Krause (* 1956, Ochranow/Hornja Łužicy) prezentuje z fotami diskurs k temje „(Z)minjenje“. Hłowne elementy su „woda“, „azyl“ a „čłowjek“, kotrež interpretatiwno-dokumentarisce spletuje:

Woda stawa so kristalizaciski dypk a dokumentariski element, zo bychu so nadčłowjeske napinanja ćěkańcy wizualizować hodźeli. Woda jako element žiwjenja a smjerće, naroda a so zatepjenja. Woda, kotruž ma čłowjek “přeńć”, zo by přichod měł. Ale tež: woda jako symbol nadźije a ewolucije, jako zwjazowacy element mjez ludami. Georg Krause twori z fotodokumentariskimi srědkami zwisk mjez “čłowjek”, “azyl” a “woda”.

www.georg-krause.de