PŘITOMNOSĆ SO PŘECHĚTŘ MINJE … A ZAŃDŹENOSĆ JE DRUHI KRAJ

Fotografije Aleksandry Dobrowolskeje

We wobłuku Zhorjelskeho fotoweho festiwala „Městna podawkow” je wustajeńca wot 31.08.-22.09.2019 na Delnim torhošću čo. 23 (FVKS) w Zhorjelcu wopytowarjam přistupna – stajnje póndźelu a wutoru 09:00 - 12:00 kaž tež srjedu do njedźele 10:00-18:00 hodź.


Copyright Aleksandra Dobrowolska
Copyright Aleksandra Dobrowolska

"PŘITOMNOSĆ SO PŘECHĚTŘ MINJE … A ZAŃDŹENOSĆ JE DRUHI KRAJ“

Aleksandra Dobrowolska (* 1978, Zgorzelec) slědźi w swojim přinošku za „minjacej“ so wotměnu mjez swětłom a sćinom. Momentum „je“ přeměnja so do „běše“, zwjetša bjez jasnych hranicow a znamjenjow. Jeje credo: „We wšědnych wokomikach nam zašłosć to najwažniše zbližuje: zo so něšto (z)minje. Skomdźamy městna, wokomiki a ludźi, … a woni tež nas. Što woprawdźe registrujemy?“ Něhdźe 20 lět pohibuje so fotografka a awtorka Aleksandra Dobrowolska, přez objektiw kamery hladajo, na slědach woneho „tule a nětko“.