VR IN FRAMES

#1 „PŘESUNJENJE HORICONTA“

EWIRTUALNA WUSTAJEŃCA Z TWÓRBAMI SANDRY BERGEMANN, ARANŽEMENT: AGNIESZKA LEMMER

We wobłuku Zhorjelskeho fotoweho festiwala „Městna podawkow” be wustajeńca wot 31.08.-22.09.2019 kóždy čas online přistupna.

Die Ausstellung wurde als "Artist in Residence" Projekt während der Laufzeit ständig weiterentwickelt: Neue Funktionen und optimierte Darstellungsformen präsentierten wir bei Verfügbarkeit.

Die Ausstellung war bis zum 31.10.2019 interaktiv über das Internet nutzbar. Aus der „Ich-Perspektive“ steuerten Besucher die eigene Tour durch ausgewählte 3D-Szenarien. Einen geführten Kurzrundgang durch die Ausstellung gibt es nun auf unserem YouTube-Kanal zu sehen:
>> https://vr.fotofestival-goerlitz.eu


Na wěstych terminach pak tež „live“ na Delnim torhošću čo. 23:
>> VR IN FRAMES


Copyright Sandra Bergemann
Copyright Sandra Bergemann

„PŘESUNJENJE HORICONTA“

Sandra Bergemann (* 1980, Stralsund) staja so w swojich abstraktnych twórbach serije „Přesunjeny horicont“ wědomje přećiwo typiskemu wotbłyšćowanju z fotografiju: Zwisk z realitu je so zminył; město toho so nowa runina zaznawanja wotwěra.
W titulnymaj serijomaj „Horiconty“ a „Horiconty 2“ so element „wonka“ – štož potajkim je před kameru – njejewi. Wobrazy nastachu z wobdźěłaneho polaroidneho materiala. Z tym njeeksistuje realneje, fotografowaneje krajiny zwonka wobraza. Objekty same nastawaja we hłowje wobhladowarja. W dźělnej seriji „Njepopisane listno“ dźe Sandra Bergemann hišće kročel dale, hdyž da zwiskej mjez objektami na wobrazu so zminyć. Woneho „wonka před kameru“ praktisce njeje.

https://www.sandra-bergemann.de