SWĚtŁO W POHIBJE

Lichtkunstfotografie von Marla Singer, Erik, Sven Gerard und Gunnar Heilmann

Wustajeńca je wopytowarjam wot 06.09.-20.10.2019 w kulturnym domje „Miejski Dom Kultury“ (MDK) na dróze ul. Parkowa 1 w Zgorzelecu stajnje póndźelu do njedźelu 15:00-18:00 hodź. přistupna.

Tole je zarjadowanje MDK Zgorzelec.

Wustajeńca so pjatk, 6. septembra 2019 w 17 hodź. wotewrje.


Copyright Gerard / Heilmann
Copyright Gerard / Heilmann

SWĚtŁO W POHIBJE

Zhromadnje prezentuja Berlinscy wuměłcy Marla Singer, Erik, Sven Gerard a Gunnar Heilmann wuměłske twórby ze swětła. Jich dźěła nastawaja w běhu jednotliweho wobswětlenja z dołhim swětłom přez choreografowane pohiby z najwšelakorišimi žórłami swětła. Na tute wašnje jewja so rumy a krajiny w krasnym nowym swětle a wuměłcy stworja ze swojej fantaziju dospołnje nowu scenu, moluja figury ze swětła do swojich wobrazow abo přetworja mjezwoča do abstraktnych krajinow.

Sven Gerard, Marla Singer - www.Lichtkunstfoto.de
Gunnar Heilmann - www.GunnarHeilmann.com