!SKUTKUJE NABOŽINA LUBOSĆ?

Uwe Friessner a Mario Lotzin

We wobłuku Zhorjelskeho fotoweho festiwala „Městna podawkow” je wustajeńca wot 31.08.-31.10.2019 w galeriji Muzeja fotografije, Lubijska dróha čo. 7, stajnje wutoru do njedźele 12:00-16:00 hodź. a póndźelu, 02.09.2019 wot 12:00-16:00 hodź. wopytowarjam přistupna. Skupinam tež po dojednanju: tel. +49 (0)3581 87 87 61.

Wustajeńca so pjatk, 30. awgusta 2019 we 18 hodź. wotewrje.


Copyright Friessner und Lotzin
Copyright Friessner und Lotzin

!SKUTKUJE NABOŽINA LUBOSĆ?

Uwe Frießner (* 1942, Berlin, režiser, scenarist, fotograf, nošer Myta Grimmy 1996) a Mario Lotzin (* 1962, Lübbenow) dźěłataj wot 2011 pod mjenom „visionsandpictures” jako fotografaj hromadźe. W swojich dotalnych dźěłach staj so wospjet ze zachodnosću a smjerću rozestajałoj.
„!STKUTKUJE NABOŽINA LUBOSĆ?” prezentuje wurězk jeju tworjenja.

http://www.visionsandpictures.com