Nature in Frame

MJEZYNARODNA PUĆOWACA WUSTAJEŃCA

We wobłuku Zhorjelskeho fotoweho festiwala „Městna podawkow” je wustajeńca wot 31.08.-31.10.2019 w galeriji Muzeja fotografije, Lubijska dróha čo. 7, stajnje wutoru do njedźele 12:00-16:00 hodź. a póndźelu, 02.09.2019 wot 12:00-16:00 hodź. wopytowarjam přistupna. Skupinam tež po dojednanju: tel. +49 (0)3581 87 87 61.


Copyright Nature in Frame
Copyright Nature in Frame

"Nature in Frame" - MJEZYNARODNA PUĆOWACA WUSTAJEŃCA

35 młodych fotografow ze 7 krajow prezentuje swoje dźěła k temam wobswět a wobchad, zanjerodźenje wobswěta, woda, krajina kaž tež zežiwjenje a ratarstwo. Fota, kiž nastachu w krajach, z kotrychž wuměłcy pochadźeja, kombinuja so z wobrazami, kotrež buchu w Berlinje za čas mjezynarodneju zetkanjow młodźiny 2018 a 2019 fotografowane. Z toho nasta njewšědny, globalny wid na aktualnu temu, kotraž nas wšěch nastupa: “Měnjacy so ekosystem – transformacija a přisadźenje”. Dźěła prezentowachu so dotal w Serbiskej, Albanskej a na wšelakich městnach w Němskej.

https://gruen-berlin.de/jugendbegegnung-nature-frame-2018