PRIWATNE ŽIWJENJE

PORTRETY SWÓJBOW Z COLDITZA 1987 – 1990

Fotografije Gerharda Webera

Achtung Änderung: aus organisatorischen Gründen wird die Ausstellung vorerst im Hof des Fotomuseums gezeigt, Löbauer Straße 7, Görlitz.

We wobłuku Zhorjelskeho fotoweho festiwala „Městna podawkow” je wustajeńca wot 31.08.-22.09.2019 pod hołym njebjom w „Kareju z časa załožićelow“ (za Muzejom fotografije), Dwórnišćowa čo. 11, stajnje póndźelu do njedźele 10:00-20:00 hodź. wopytowarjam přistupna.

Wustajeńca so pjatk, 30. awgusta 2019 we 18 hodź. wotewrje.


COPYRIGHT GERHARD WEBER

PRIWATNE ŽIWJENJE

Tři lěta, wot 1987 hač do kónca NDR w lěće1990, fotografikar Gerhard Weber (* 1940, Berlin) na tutym projekće dźěłaše. W nim zapopadny priwatne žiwjenje 80 swójbow w sakskim městačku Colditzu na fotach. Z tutymi socialno-dokumentariskimi portretami swójbow w jich priwatnym wobswěće wotbłyšćuje so tež čwak stawiznow časa. Gerhard Weber je wusahowacy chronist žiwjenskeho wobswěta konkretnych ludźi, wosebje we wuchodnej Němskej. Jeho wobšěrne tworjenje žněje po wšej Němskej připóznaće.

www.Weber-Photodesign.de