HDŹE SU KWĚTKI WOSTALI?

Fotografije Martina E. Kauttera

Wustajeńca je wopytowarjam wot 08.05.-01.09.2019 w cyrkwi Našeje Knjenje, dróha An der Frauenkirche čo.1 w Zhorjelcu stajnje póndźelu do njedźele 11:00-17:00 hodź. přistupna.

Tole je zarjadowanje Ewangelskeje wosady nutřkowneho města Zhorjelca.

Rjad zarjadowanjow wustajeńcu přewodźa


Copyright Martin E. Kautter
Copyright Martin E. Kautter

HDŹE SU KWĚTKI WOSTALI?

Martin E. Kautter (* 1955, Mühlacker) poda so pytanje slědow rowa swojeho wuja, kotryž bě 18lětny w II. swětowej wójnje we wuchodnej Ukrainje padnył. To bu fotografej z wuchadźišćom za wuměłske rozestajenje z wójnu a předewšěm z wopominanjom, wosebje na pohrjebnišćach za padnjenych. Na wobrazach we wulkim formaće jewja so rowy padnjenych wšelakeje narodnosće, štož dawa nastork, intensiwnje wo přičinach nastaća wójnow, wo jich mechanizmach a jich „zmysle“ rozmyslować.