MĚSTNA PODAWKOW ŽIWJENJA SO (Z)MINU

Wustajeńca skupiny anapix fototeam

We wobłuku Zhorjelskeho fotoweho festiwala „Městna podawkow” je wustajeńca wot 31.08.-31.10.2019 w galeriji Muzeja fotografije, Lubijska dróha čo. 7, stajnje wutoru do njedźele 12:00-16:00 hodź. a póndźelu, 02.09.2019 wot 12:00-16:00 hodź. wopytowarjam přistupna. Skupinam tež po dojednanju: tel. +49 (0)3581 87 87 61.

Wustajeńca so pjatk, 30. awgusta 2019 we 18 hodź. wotewrje.


MĚSTNA PODAWKOW ŽIWJENJA SO (Z)MINU

Anapix fototeam zaběra so pod titulom "MĚSTNA PODAWKOW SO (Z)MINU" ze wšelakorych widow z hłownej temu lětušeho festiwala. Volker Bachschneider rozestaja so ze "Zhubjenjom" a Wolfgang Blachnik prezentuje rozpušćace so wokomiki swětła. Claudia Glatz da ze zhubjaceho so abo zhubjeneho něšto noweho nastawać mjeztym zo Stefan Müller „Pominjenje wokomika“ dodnić spyta.

Skupinu Anapix fototeam tworja sobuskutkowacy ze stron zarjadowarjow lětušeho Zhorjelskeho fotoweho festiwala "Městna podawkow".