TAKLE SO SKÓNČI SOCIALIZM

FOTA WERNERA LIEBELTA, ZHORJELC 1988, Z WUMĚŁSKIM PŘIDAWKOM FVKS

We wobłuku Zhorjelskeho fotoweho festiwala „Městna podawkow” je wustajeńca wot 30.08.-31.10.2019 w Centrumje kreatiwity Zhorjelskeje ludoweje uniwersity (VHS), dróha Hainwald čo. 8, stajnje póndźelu 09:00-12:30, wutoru 09:00-15:00, pjatk 09:00-13:00 hodź. kaž tež wot póndźele do štwórtka 16:30-18:30 hodź. wopytowarjam přistupna. Hdyž je zamknjenje, prošu klinkajće!


Copyright Werner Liebelt / FVKS
Copyright Werner Liebelt / FVKS

"TAKLE SO SKÓNČI SOCIALIZM " (1988 / 2018)

Fotograf Werner Liebelt (* 1927, Zhorjelc) dźěše 1954 do zapada a so w Kölnje zasydli. Hdyžkuli pak móžeše, sej do swojeje domizny a k přiwuznym dojědźe. W lěću 1988 dundaše po Zhorjelcu, zo by staw domow fotografował. Werner Liebelt zemrě 2006 w Kölnje. FVKS tute stare „městna podawkow“ z aktualnej situaciju (2017/2018) do zwiska staja.