transform floral

Scanogramy Matthiasa Webera

We wobłuku Zhorjelskeho fotoweho festiwala „Městno podawkow” je wustajeńca wopytowarjam wot 28.08.-30.10.2019 w Zhorjelskim krajnoradnym zarjedźe na Dwórnišćowej čo. 24 stajnje póndźelu do pjatka 08:30-12:00 hodź. kaž tež wutoru a štwórtk 13:30-18:00 hodź. přistupna.

Tole je zarjadowanje Zhorjelskeho krajnoradneho zarjada.

Wustajeńca so srjedu, 28. awgusta 2019 w 16 hodź. wotewrje.


Copyright Matthias Weber
Copyright Matthias Weber

transform floral

W swojich fotografiskich dźěłach aranžuje Matthias Weber (* 1956, Muldental pola Lipska) dźěle rostlinow, kćenja a płody. „Transform“ so poćahuje na přeměnjenje rostlin a kćenjow. Z překćěwanjom so jich barby a formy na fascinowace wašnje měnjeja. Z pomocu scanow („Scanogramy“) a z powjetšenjom da fotožurnalist Matthias Weber wobrazy, kiž su jara intensiwne a hłuboke, nastawać. A to bjez kamery.

www.photoweber.de