POWODŹENJE Z WOBRAZAMI


GFF-Bilderfluten

POWODŹENJE Z WOBRAZAMI

30.08. - 15.09.2019

Wobdźělće so ze swojimi fotami k temje „(Z)minjenje“ na lětušim fotowym festiwalu.

Kóždy móže nam mjez 30.08. a 15.09. maksimalnje tři fota pósłać, kotrež budźemy w „Nocy fotografije“ dnja 21.09.2019 při „Powodźenju z wobrazami“ prezentować: Na jednym z ca. dźesać planowanych wustajenišćow budu Waše wobrazy mjez 19:30 a 21:30 hodź. (abo dlěje) přez wobrazowku “płuwać”.

Wopytowarjo „Nocy fotografije“ wuzwola ze wšěch prezentowanych fotow na (hač do dźesać) planowanych wustajenišćach w Europskim měsće swojeho „lubuška publikuma“.

Fota móžeće tule připósłać - link budźe wot 30.08.2019 aktiwěrowany.

Wažne: Na akciji „Powodźenje z wobrazami“ móže so maksimalnje 300 fotow prezentować; tohodla zaručće sej wot 30.08. „pole position“ a čińće sobu :-) !

Potajkim: „Nóc fotografije“ dnja 21.09.2019, wot 18:30 hodź., informacije dóstanjeće tule >>.

30.08. - 15.09.2019 ** doba připósłanja
21.09.2019 ** prezentacija (“Nóc fotografije”)

----------