ZAHAJENSKA TURA


Wuchodźowanje po wšelakich wustajeńcach Zhorjelskeho fotoweho festiwala „Městna podawkow“ 2019

zetkanišćo: dwórnišćo w Zhorjelcu

31.08.2019 ** 13:00 hodź., traje 4-5 h
zastup darmotny , přizjewjenje njeje trěbne

Podamy so ...
- na Zhorjelske dwórnišćo ** Maćij Bulank - PRJEDY HAČ WOTEŃDŹEŠ (1. dźěl)
- do wustajeńcy za Muzejom fotografije ** Gerhard Weber – PRIWATNE ŽIWJENJE - PORTRETY SWÓJBOW Z COLDITZA 1987- 1990
- do CityCentera (EXPERT) ** do skupinskeje wustajeńcu regionalnych fotografow - WE WITRINJE
- do cyrkwje Našeje Knjenje ** Maćij Bulank - PRJEDY HAČ WOTEŃDŹEŠ (2. dźěl)
- na dróhu Luisenstraße čo. 21 ** skupina Fotofreunde Görlitz - HORICONTALNJE - WERTIKALNJE W ZHORJELCU
- na Delnje torhošćo čo. 23 (FVKS) ** Aleksandra Dobrowolska - PŘITOMNOSĆ SO PŘECHĚTŘ MINJE … A ZAŃDŹENOSĆ JE DRUHI KRAJ
- na Delnje torhošćo 22 (Dom ze šeptacym wobłukom) ** Georg Krause - A.S.Y.L. – MJEZ WODU A KOŽU - HOMMAGE ZINZENDORFEJ
- na Delnje torhošćo 23 (FVKS) ** Agnieszka Lemmer & Sandra Bergemann - VR IN FRAMES #1 „PŘESUNJENJE HORICONTA“

Staciji z małym ćělnym zastaranjom stej na dróze Luisenstraße čo. 21 a na Delnim torhošću čo. 23 (FVKS) :-); tam je tež nuznik.