EKSKURSIJA DO JELENJEJE GÓRY


- A WOPYT WUSTAJEŃCY "SUDEK, FUNKE, DRTIKOL …“-

sobotu 07.09.2019, 09:15 - 17:30 hodź.

Ekskursija do Jelenjeje Góry (PL) a wopyt wustajeńcy "Sudek, Funke, Drtikol ..." – wustajeńca najwuznamnišich čěskich fotografow 20. lětstotka,

09:15 hodź. – zetkanišćo: dwórnišćo w Zhorjelcu (zachod /kwětkarnja)
09:39 hodź. – wotjězd z ćahom do Jelenjeje Góry
11:30 - 13:00 hodź.: wobhladanje wustajeńcy w galeriji BWA
13:00 - 15:30 hodź.: wobjed & wuchodźowanje po měsće
15:48 hodź. – nawrót z ćahom do Zhorjelca, přijězd 17:31 hodź.

nawod ekskursije: Stefan Müller a Aleksandra Dobrowolska

maksimalnje 10 wobdźělnikow;
wudawki za jězdźenku a zastup (cyłkownje ca. 10 euro) přewozmje kóždy sam;
personalny wupokaz sobu wzać;
zawěsćenje je wěc kóždeho samoho;
přizjewjenje hač do 04.09.2019 pod fotofestival-goerlitz[at]t-online.de

Ekskursija so wotměje, hdyž so znajmjeńša sedmjo wobdźěla. Přizjewjenje je zawjazowace.

Na tutej ekskursiji do Jelenjeje Góry sej nimo wuchodźowanja po měsće wustajeńcu "Sudek, Funke, Drtikol ..." w galeriji na Torhošću při radnicy wobhladamy. Tam so wustajeja fotografije najwuznamnišich čěskich fotografow 20. lětstotka: Josefa Sudeka a dalšich „klasikarjow moderny“; do zastupjerjow młódšich fotografow słušeja Tono Stanek, Václav Jirásek a Ivan Pinkava. Wustajeńca je na kóždy pad wobhladanja hódna.

Jěsć móža wobdźělnicy w jednym z mnohich hosćencow w měsće. Wudawki za to, za jězdźenku kaž tež za zastup do wustajeńcy přewozmje kóždy sam. Tež wo swoje zawěsćenje ma so kóždy sam postarać.

dalše informacije wo wustajeńcy (w pólšćinje):

http://galeria-bwa.karkonosze.com/sudek-funke-drtikol/