Programowy kalendaŕ

SRJODA, 28.08.2019 

12:00 *plus+ połdnjowy wótpócynk „Groń mě źo su kwětki“, meditacija a orgelowa muzika w pśezpołdnjejšem casu, Žeńskeca cerkwja w Zgórjelcu, Pśi Žeńskecej cerkwi/An der Frauenkirche 1, zarědowaŕ: ewangelska wósada w centrumje města Zgórjelc

16:00 *plus+ wótwórjenje „transform floral“, scanogramy wót Matthiasa Webera, krajna raźcownja Zgórjelc, Dwórnišćowa droga/Bahnhofsstraße 24, zarědowaŕ: krajna raźcownja Zgórjelc

18:00 *plus+ pśewóźujuce zarědowanje ku „Groń mě źo su kwětki“, wót Luthera pśez propagandowe spiwy až k protestowemu spiwoju. Wó mócy spiwow - z prof. Bodo Voigtom, Žeńskeca cerkwja w Zgórjelcu, Pśi Žeńskecej cerkwi/An der Frauenkirche 1, zarědowaŕ: ewangelska wósada w centrumje města Zgórjelc

PĚTK, 30.08.2019

12:00 *plus+ połdnjowy wótpócynk „Groń mě źo su kwětki“, meditacija a orgelowa muzika w pśezpołdnjejšem casu, Žeńskeca cerkwja w Zgórjelcu, Pśi Žeńskecej cerkwi/An der Frauenkirche 1, zarědowaŕ: ewangelska wósada w centrumje města Zgórjelc

18:00 swětosne wótwórjenje 5. zgórjelskego fotowego festiwala w Fotowem muzeumje Zgórjelc, Lubijska droga/Löbauer Straße 7

SOBOTA, 31.08.2019

10:00 *plus+ Görlitz Lost Places | Tura pó zabytych městnach Zgórjelca, z Danielom Breutmannom, dalšne informacije & rezerwěrowanje:
https://www.facebook.com/events/478559369342952/, płaśizna 25 Euro, cas jadnab 3,5 góź., zarědowaŕ: Seś industrijoweje kultury Zgórjelc (Netzwerk Industriekultur Görlitz)

11:00 woglěd kupanišća z fotoaparatom ekskluziwnje za wustajajuce fotografy pśi Zgórjelskem fotowem festiwalu, wobźělenje jano z pśepšosenim.

12:00-16:00 prezentacija firmy OPC (naslědnik Meyer-Optik-Görlitz), pśedstajijo se wobźěłany Trioplan 100, k tomu dajo móžnosć ze zgótowarjami wósobinski wó produktach se rozgranjaś, Fotowy muzeum Zgórjelc, Lubijska droga/Löbauer Straße 7

13:30 wótwórjeńska tura Zgórjelskego fotowego festiwala, zmakanišćo na zgórjelskem dwórnišću, pěšy na žedne wustajeńce, cas něźi 4 do 5 góź.

14:00 *plus+ wótwórjenje „horizontal - vertikal“, Luisowa droga/Luisenstraße 21 (blisko Źiwadła Gerharta Hauptmanna), Zgórjelc, zarědowaŕ: Pśijaśele fota Zgórjelc (Fotofreunde Görlitz)

NJEŹELA, 01.09.2019

08:00 *plus+ Görlitz Lost Places fotowa tura, z Danielom Breutmannom, maks. 10 wobźělnikow, dalšne informacije & rezerwěrowanje: https://www.facebook.com/events/653152928445974/, płaśizna 50 Euro, cas jadnab 4 góź., zarědowaŕ: Seś industrijoweje kultury Zgórjelc (Netzwerk Industriekultur Görlitz)

11:00 „Njeźelu zeger 11“ - rozgrono z wuměłcami, Fotowy muzeum Zgórjelc, Lubijska droga/Löbauer Straße 7

12:00-16:00 prezentacija firmy OPC (naslědnik Meyer-Optik-Görlitz), pśedstajijo se wobźěłany Trioplan 100, k tomu dajo móžnosć ze zgótowarjami wósobinski wó produktach se rozgranjaś, Fotowy muzeum Zgórjelc, Lubijska droga/Löbauer Straße 7

13:00 *plus+ Görlitz Lost Places | Tura pó zabytych městnach Zgórjelca, z Danielom Breutmannom, dalšne informacije & rezerwěrowanje:
https://www.facebook.com/events/478559369342952/, płaśizna 25 Euro, cas jadnab 3,5 góź., zarědowaŕ: Seś industrijoweje kultury Zgórjelc (Netzwerk Industriekultur Görlitz)

18:00 *plus+ finisaža „Groń mě źo su kwětki“, Žeńskeca cerkwja w Zgórjelcu, Pśi Žeńskecej cerkwi/An der Frauenkirche 1, zarědowaŕ: ewangelska wósada w centrumje města Zgórjelc

PÓNJEŹELE, 02.09.2019

12:00-16:00 prezentacija firmy OPC (naslědnik Meyer-Optik-Görlitz), pśedstajijo se wobźěłany Trioplan 100, k tomu dajo móžnosć ze zgótowarjami wósobinski wó produktach se rozgranjaś, Fotowy muzeum Zgórjelc, Lubijska droga/Löbauer Straße 7

16:00 pśedstajenje knigłow „Zur Geschichte von Meyer-Optik Görlitz“, z awtorom Rainerom Appeltom, Fotowy muzeum Zgórjelc, Lubijska droga/Löbauer Straße 7

WAŁTORA, 03.09.2019

19:00 *plus+ swětłowe mólowanje - zakłady, z Frankom Noackom z Budyšyna, maks. 6 wobźělnikow, z pśizjawjenim pód +49 (0)3581 87 87 61, płaśizna 15 Euro, ewent. wóspjetowański termin 10.09, „ananda-fit-studio“, Droga Louisa Braillego/Louis-Braille-Strasse 2, zarědowaŕ: Frank Noack

PĚTK, 06.09.2019

12:00 *plus+ połdnjowy wótpócynk z wustajeńcu "Pjerwjej ako wótejźoš - Bevor du gehst“, meditacija a orgelowa muzika w pśezpołdnjejšem casu, Žeńskeca cerkwja w Zgórjelcu, Pśi Žeńskecej cerkwi/An der Frauenkirche 1, zarědowaŕ: ewangelska wósada w centrumje města Zgórjelc

17:00 *plus+ wótwórjenje „Swětło se gibjo“ (Licht in Bewegung), Měsćański dom kultury Zgorzelec (MDK), ul. Parkowa 1, Zgorzelec, zarědowaŕ: MDK Zgorzelec

18:00 *plus+ Trio Erika, muzikalisko-poetiske pśedstajenje na, pódla a pód pisańskimi mašinami, KUGEL – Café, Bistro & more, Tkalcojska droga/Weberstr. 10, Zgórjelc, zarědowaŕ: wuměłska kupka Görlitzer Sukzession

SOBOTA, 07.09.2019

07:20-17:30 DNJOWNA EKSKURSIJA DO JELENJEJE GÓRY - z woglědom fotoweje wustajeńce „Sudek, Funke, Drtikol“, maks. 10 wobźělnikow, zmakanišćo na zgórjelskem dwórnišću, kosty za śěg a zastup (něźi 10 eurow) muse wobźělniki sami płaśiś, zawězujuce pśizjawjenje až do 04.09.2019 pód adresu contact@goerlitz-zgorzelec.org

14:00-15:30 VR IN FRAMES - wirtuelny woglěd wustajeńce, FVKS, Nišy mark/Untermarkt 23, Zgórjelc

PÓNJEŹELE, 09.09.2019

12:00 *plus+ połdnjowy wótpócynk z wustajeńcu „Pjerwjej ako wótejźoš - Bevor du gehst“, meditacija a orgelowa muzika w pśezpołdnjejšem casu, Žeńskeca cerkwja w Zgórjelcu, Pśi Žeńskecej cerkwi/An der Frauenkirche 1, zarědowaŕ: ewangelska wósada w centrumje města Zgórjelc

SRJODA, 11.09.2019

12:00 *plus+ połdnjowy wótpócynk z wustajeńcu „Pjerwjej ako wótejźoš - Bevor du gehst“, meditacija a orgelowa muzika w pśezpołdnjejšem casu, Žeńskeca cerkwja w Zgórjelcu, Pśi Žeńskecej cerkwi/An der Frauenkirche 1, zarědowaŕ: ewangelska wósada w centrumje města Zgórjelc

PĚTK, 13.09.2019

12:00 *plus+ połdnjowy wótpócynk z wustajeńcu „Pjerwjej ako wótejźoš - Bevor du gehst“, meditacija a orgelowa muzika w pśezpołdnjejšem casu, Žeńskeca cerkwja w Zgórjelcu, Pśi Žeńskecej cerkwi/An der Frauenkirche 1, zarědowaŕ: ewangelska wósada w centrumje města Zgórjelc

SOBOTA, 14.09.2019

10:00 *plus+ Lost Places - fotografijowa ekskursija, Kreatiwny centrum, Gajska góla/Hainwald 8, Zgórjelc, Pśizjawjenje pśi VHS Görlitz, zarědowaŕ: Ludowa wuša šula Zgórjelc

14:00-15:30 VR IN FRAMES - wirtuelny woglěd wustajeńce, FVKS, Nišy mark/Untermarkt 23, Zgórjelc

PÓNJEŹELE, 16.09.2019

12:00 *plus+ połdnjowy wótpócynk z wustajeńcu „Pjerwjej ako wótejźoš - Bevor du gehst“, meditacija a orgelowa muzika w pśezpołdnjejšem casu, Žeńskeca cerkwja w Zgórjelcu, Pśi Žeńskecej cerkwi/An der Frauenkirche 1, zarědowaŕ: ewangelska wósada w centrumje města Zgórjelc

SRJODA, 18.09.2019

12:00 *plus+ połdnjowy wótpócynk z wustajeńcu „Pjerwjej ako wótejźoš - Bevor du gehst“, meditacija a orgelowa muzika w pśezpołdnjejšem casu, Žeńskeca cerkwja w Zgórjelcu, Pśi Žeńskecej cerkwi/An der Frauenkirche 1, zarědowaŕ: ewangelska wósada w centrumje města Zgórjelc

STWÓRTK, 19.09.2019

18:00 Pjerwjej ako wótejźoš - cytanje a rozgrono z wuměłcom, pśewóźujucy k wustajeńcy wót Maćija Bulanka z tekstami Rože Domašcyneje a muziku wót Měrćina Weclicha, Žeńskeca cerkwja w Zgórjelcu, Pśi Žeńskecej cerkwi 1/An der Frauenkirche 1

PĚTK, 20.09.2019

12:00 *plus+ połdnjowy wótpócynk z wustajeńcu „Pjerwjej ako wótejźoš - Bevor du gehst“, meditacija a orgelowa muzika w pśezpołdnjejšem casu, Žeńskeca cerkwja w Zgórjelcu, Pśi Žeńskecej cerkwi/An der Frauenkirche 1, zarědowaŕ: ewangelska wósada w centrumje města Zgórjelc

16:00-17:30 VR IN FRAMES - wirtuelny woglěd wustajeńce, FVKS, Nišy mark/Untermarkt 23, Zgórjelc

SOBOTA, 21.09.2019

13:00 *plus+ workshop za aktowu fotografiju, cas 5 góź., nanejmjenjej 4, maks. 6 wobźělnikow, z pśizjawjenim do togo pód info[at]fotomuseum-goerlitz.de, płaśizna 150 € za wósobu (płaśi se až do 11.09. na konto IBAN DE46 8559 1000 4530 0208 06 - BIC GENODEF1GR1), zarědowaŕ: Wolfgang Blachnik

14:00 *plus+ fotografija z handyjom kóńctyźeński workshop, Kreatiwny centrum, Gajska góla/Hainwald 8, Zgórjelc, trajo 2 dnja, pśizjawjenje pśi VHS Görlitz, zarědowaŕ: Ludowa wuša šula Zgórjelc

18:30 „Noc fotografije“ - skóńcne zarědowanje 5. Zgórjelskego fotowego festiwala „Městna tšojenja“ inklusiwnje „Kopice wobrazow“ (Bilderfluten)

 

Generelnje jo zastup za wšykne zarědowanja Zgórjelskego fotowego festiwala „Městna tšojenja“ 2019 lichy. Z *plus+ wóznamjenjone wustajeńce a akcije su wót eksternych póbitowarjow. Za nje fotowy festiwal wabi, zagronite pak su wótpowědnje pomjenjone zarědowarje. Woglěd workshopow eksternych póbitowarjow (*plus+) móžo zastup płaśiś.

Staw, 21.08.2019 - změny su móžne. Za pšawosć pódaśow njamóžo se rukowaś.


BNBL_2018_Web_de BMWi_Fz_2017_Web_de