Festiwal

K stawiznam festiwala „Městna tšojenja“

Južo 2015 jo se wótměł prědny festiwal „Městna tšojenja“, kótaryž jo organizěrowała mała kupka pěś do šesć luźi wokoło Fotowego muzeuma, Zgórjelskeje fotoweje schadowanki (Görlitzer Fototreff) a Spěchowańskego towaristwa kulturnego města Görlitz-Zgorzelec-Zgórjelc z.T. (FVKS), ako su se cesnoamtski a w pódlańskem powołanju wó pśigótowanje zarědowanja starali.

W naslědnych lětach jo pódla wjelerakosći wustajeńcow a městnow teke pśewóźujucy program narosł. Workshopy, wuběźowanja a dalšne wobźěleńske zarědowanja. Festiwal jo se mógał pśez partnaŕstwa dłymjej w Europskem měsće Görlitz-Zgorzelec-Zgórjelc zakokuliś.

2020 stoj festiwal z wjele wustajeńcami a wjelerakim pśewóźecym programom pód śěžyšćoweju temu „kultiwěrowany!“.