Darß-Wald. Foto Axel Gebauer

Axel Gebauer: Out of Focus

After the wildlife filmmaker and photographer Axel Gebauer has shown his exhibition “Out of Focus” last year at the Natural History Museum Görlitz, we are proud of being able to show it – all of you who missed it – during the photo festival in the Kultourpunkt. Using a special camera handling the photos do not show sharp image of the objects but seem like a painting or a graphic. Interesting!

Darß-Wald. Foto Axel Gebauer

Axel Gebauer: Out of Focus

Po tym jak fotograf i twórca filmów przyrodniczych – Axel Gebauer – pokazał w zeszłym roku swoją wystawę „Out of Focus“ w Muzeum Przyrodniczym w Görlitz, cieszymy się móc poinformować, że tym wszystkim, którzy przegapili tę wystawę w ubiegłym roku, możemy zaprezentować ją ponownie podczas Festiwalu Fotograficznego w Kultourpunkt. Dzięki wyjątkowemu użyciu aparatu powstały zdjęcia, które nie są starannym, ostrym odbiciem fotografowanych przedmiotów lecz przypominają obraz lub grafikę. Z pewnością warte obejrzenia!

Darß-Wald. Foto Axel Gebauer

Axel Gebauer: Out of Focus

Poté, co známý filmař a fotograf přírody, Axel Gebauer, v loňském roce představil své dílo na výstavě “Out of Focus” v Muzeu přírodních věd ve Zhořelci, jsme potěšeni, že můžeme návštěvu této výstavy znovu umožnit – všem, co tu možnost neměli – během Festivalu fotografie v Kultourpunktu. Díky neobvyklému zacházení s fotoaparátem vznikly fotografie, na kterých nejsou předměty zachyceny ve zcela ostrém obraze, ale podobají se spíše malbě nebo grafice. Pozoruhodné!

Axel Gebauer: Out of Focus

Nachdem der bekannte Naturfilmer und -fotograf Axel Gebauer seine Ausstellung “Out of Focus” bereits im letzten Jahr im Naturkundemuseum Görlitz gezeigt hat, freuen wir uns, diese – allen die es verpasst haben – während des Fotofestivals im Kultourpunkt noch einmal zugänglich machen zu können. Durch eine spezielle Kamerahandhabung entstanden Fotos, die kein gestochen scharfes Abbild der Bildgegenstände zeigen, sondern wie ein Gemälde oder eine Grafik anmuten. Sehenswert!