Festiwal

5. GÖRLITZER FOTOFESTIVAL –  30.08.-22.09.2019

Wšelake wustajeńcy načasneje fotografije w Zhorjelcu a Zgorzelecu. Wjace informacijow wo lokalitach a wuměłcach pod “Přehlad wo wustajeńcach“. Wutrobny dźak spěchowarjam a partneram  Zhorjelskeho foto-festiwala.