Festiwal

6. GÖRLITZER FOTOFESTIVAL –  10.09.-01.11.2020

Wšelake wustajeńcy načasneje fotografije w Zhorjelcu a Zgorzelecu. Wjace informacijow wo lokalitach a wuměłcach pod “Přehlad wo wustajeńcach“. Wutrobny dźak spěchowarjam a partneram  Zhorjelskeho foto-festiwala.