Photo by Karin Maria Zey

KARIN MARIA ZEY: VESMÍR VE VELKÉM A V MALÉM

“Pokud něco nevidíte, nemůžete to poznat,” – Karin Maria Zey o svých fotografiích: … je to něco, co bylo živé, co přijalo novou formu, co se neustále mění, co sebou přináší čas. Náhoda, eroze, ty nejmenší detaily, většinou bez pov-šimnutí, probuzené z klidného vegetování … .

Berlínská umělecká fotografka spouští svými abstraktními motivy v pozorovateli proud fantazie a motivuje ho objevovat své okolí ze zcela nové perspektivy.