Photo by Karin Maria Zey

Karin Maria Zey: Wszechświat w ogóle i szczególe

“Jeśli się nie patrzy, nie dostrzega się” – Karin Maria Zey o swojej fotografii: …to, co przeżyte, zyskało nowy kształt, uległo zmianie, przyszło z czasem. Przypadek, erozja, najdrobniejsze elementy, te zwykle niezauważalne, budzą się z jej spokojnego bytu…

Berlińska fotograf jej abstrakcyjnymi motywami pobudza wyobraźnię widza, aby ten zupełnie na nowo zechciał odkryć swoje otoczenie.