Paul Glaser: Die stille Dokumentation des Alltäglichen

Paul Glaser: TICHÁ DOKUMENTACE VŠEDNOSTI

Maloformátové fotografie Paula Glasera ukazují město odrážející se v trvalém transformačním procesu. Jedná se o momentky mezi historií a prázdnotou, obnovou a úpadkem. Téměř jako kontrapunkt k jeho běžným fotografickým činnostem se při tiché dokumentaci všednosti vzdává rozsáhlé fotografické techniky a k zachycení nahodilých okamžiků využívá pouze iPhone. Jeho fotografie ukazují detaily současnosti na fasádách města a podrobují je neustálým změnám perspektivy.

Paul Glaser, narozený v roce 1987 v Drážďanech, žije již 20 let ve Zhořelci. Zaměřuje se na portréty a svatební reportáže.