Vor-Ort-Termin im Fotomuseum, Photo by Volker Bachschneider

Wystawy: Przedtermin w Muzeum Fotografii

Dzisiaj, 1 maja 2015, część zespołu organizacyjnego Festiwalu spotkała się przedterminowo w Muzeum Fotografii w Görlitz. Odpakowano prace Reinharda Roya, Dominique Chapuisa i Rainera Ahrendta, które dotarły w międzyczasie, omówiono także sposób ich ekspozycji. W dalszej kolejności w Muzeum zostaną pokazane zdjęcia Petera Chemnitza pochodzące z jego aktualnej fotoksiążki „Cuba” oraz wystawa „Wiedeńskie perspektywy” Georga Findeisa.