Wustajeńcy

Fotowy muzeum

Löbauer Str. 7, Görlitz, wał-nje 12:00-16:00

Julian van Grey

Industrielna architektura ako glědałkowy wobraz industrijoweje kultury

10.09. - 01.11.20

Carnoběłe 3D-wobraze su pó kolažach/montažach snaź to nejkumštnjejše, což móžoš sebje we fotografiji pśedstajiś: Toś ta wustajeńca se fokusěrujo na aspekty architektury w industrijowej dobje a se z tym
wuměłstwom grajkoco.

https://www.vangrey.de
https://www.instagram.com/mt.grey/

 

Fotowy muzeum

Löbauer Str. 7, Görlitz, wał-nje 12:00-16:00

Wiebke Kahn

Mirage

10.09. - 01.11.20

Serija „Mirage“ stajijo glědałkowanja a zmólenja reality do srjejźišća prezentacije.

http://www.wiebkekahn.de
https://www.instagram.com/wiebkekahn/?hl=de
https://www.facebook.com/wiebke.arndt.10

 

Fotowy muzeum

Löbauer Str. 7, Görlitz, wał-nje 12:00-16:00

Frauke Bergemann

Jimi Hendrix a Love-and-Peace-festiwal, Fehmarn 1970

10.09. - 04.10.20

Fotodokumentacija wóžywijo slědny koncert Jimija Hendrixa pó dokradnje 50 lětach hyšći raz a pósrědnijo k tomu doglěd do žywjeńskeje reality tegdejšnego Hippiejowego gibanja.

http://www.frauke-bergemann.de

 

Fotowy muzeum

Löbauer Str. 7, Görlitz, wał-nje 12:00-16:00

André Leischner

Hongkong [pśed złosću]

10.09. - 04.10.20

Wustajeńca pokazujo na jadnom boce nadrozne fotografije z Hongkonga žedne mjasece pśed tym, až su se chopili protesty pśeśiwo chinskemu centralnemu kněžaŕstwoju. Na drugem boce špontanje na droze nastate portrety luźi z Hongkonga.

https://www.andreleischner.de/
https://www.andreleischner.de/hongkong
https://www.instagram.com/sermonfortapelsson/

 

Fotowy muzeum

Löbauer Str. 7, Görlitz, wał-nje 12:00-16:00

Wolfgang Blachnik & Bernd-Michel Schnabel

Žeńske w změnje

10.09. - 01.11.20

Wuměłce su we 1980tych lětach glědali na VEB Volltuch, zgórjelski zawod, w kótaremž su pśedewšym žeńske w změnach źěłali.

 

Fotowy muzeum

Löbauer Str. 7, Görlitz, wał-nje 12:00-16:00

Matthias Weber

Śichy kraj (wideo)

10.09. - 01.11.20

Krajiny Górneje Łužyce ako estetiski stilizěrowane metafry za staw swěta: pokazuju se asociatiwnje zwězane carnoběłe njezjapke fota, kěnž ga ceło něco drugego ako carnoběły wid na swět pósrědniju.

http://www.photoweber.de

 

Fotowy muzeum

Löbauer Str. 7, Görlitz, wał-nje 12:00-16:00

Jürgen Matschie

Brunicowa jama

06.10. - 01.11.20

Krajinu w třiróžku Němskeje, Pólskeje a Čěskeje je brunicowa industrija dołho sobu postajowała. Tójšto jamow bu w zašłych lětach zawrjenych, někotre wšak wostanu w blišim času aktiwne. Dokumentacija wo změnje dobow.

http://www.juergen-matschie.de

 

Fotowy muzeum

Löbauer Str. 7, Görlitz, wał-nje 12:00-16:00

Thomas Kläber

Žywjenje.Kraj

06.10. - 01.11.20

Tema pśewóźujo awtora wót 50 lět. Toś zjadnośijo wustajeńca wuběrk jogo nejwažnjejšych fotografijow z pódpołdnjoweje Bramborskeje a pokazujo luźi pśi źěle, w lichem casu a w jich socialnem wobswěśe.

http://www.thomas-klaeber.de

 

Žeńskeca cerkwja

An der Frauenkirche 1, Görlitz, pon-sob 11:00-17:00, nje, swěty źeń 12:00-17:00

Sönke C. Weiss

Źo jo Gulu?

10.09. - 01.11.20

Wót 1987 do 2006 jo pódpołnocna Uganda śerpjeła pód wobydlaŕskeju wójnu, kótaruž jo swětowa zjawnosć lěbda wumarkowała. Centrum rozestajenjow jo było Gulu. Wót 2003 dokumentěrujo awtor to město a jogo drogu slědk do měra z fotami.

https://www.soenkecweiss.com

 

FVKS

Förderverein Kulturstadt Görlitz-Zgorzelec e.V., Untermarkt 23, Görlitz, wał-nje 12:00-16:00

Tomasz Sobczak

Struktury města

06.10. - 01.11.20

Wustajeńca jo eksperiment a póstajenje stojnišća a pyta za městnom fotografije w nacasnem wuměłstwje.

http://tomaszsobczak.eu/
https://www.instagram.com/tomaszsobczak07
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Sobczak_ (fotograf)

 

FVKS

Förderverein Kulturstadt Görlitz-Zgorzelec e.V., Untermarkt 23, Görlitz, wał-nje 12:00-16:00

Maike Hansen & Lisann Gebauer


Vintage Moda 2.020

06.10. - 01.11.20

Wustajeńca, kenž z měšanim analogneje a digitalneje fotografije załapijo, kak se zajźone trendy w źinsajšnej młoźinskej kulturje reproducěruju a nowo zinterpretěruju. A nastaśeju ceło nowego žywjeńskego zacuśa pśinosuju.

https://frozenframe.ch/
https://instagram.com/diemeyke
https://instagram.com/lipolaroid

 

FVKS

Förderverein Kulturstadt Görlitz-Zgorzelec e.V., Untermarkt 23, Görlitz, wał-nje 12:00-16:00

Clara Böckers


Chale Wote - Spirit Robot

06.10. - 01.11.20

„Chale Wote - Spirit Robot“ pokazujo rěd dokumentariskich fotow, kenž su 2016 na „Chale Wote Street Art Festival“ w Accra, Ghana nastali.

https://www.instagram.com/zakkezukke/

 

 

FVKS

Förderverein Kulturstadt Görlitz-Zgorzelec e.V., Untermarkt 23, Görlitz, wał-nje 12:00-16:00

Sascha Röhricht

pomo homo - jabłuko luź

06.10. - 01.11.20

Portretowa serija pokazujo mały wuběrk wjelewarstwowych woblicow (pśe-)zdrjałych jabłukow a jo źěł dłujkocasowego projekta zgórjelskego wuměłca.

http://sascha-röhricht.de

 

FVKS

Förderverein Kulturstadt Görlitz-Zgorzelec e.V., Untermarkt 23, Görlitz, wał-nje 12:00-16:00

Matthias Weber

Śichy kraj (wideo)

06.10. - 01.11.20

Krajiny Górneje Łužyce ako estetiski stilizěrowane metafry za staw swěta: pokazuju se asociatiwnje zwězane carnoběłe njezjapke fota, kěnž ga ceło něco drugego ako carnoběły wid na swět pósrědniju.

http://www.photoweber.de

 

VHS Kreativzentrum

Kreatiwny centrum VHS, Hainwald 8, Görlitz, pon-stw 9:00–17:00

Micha Kuhmann

Bóža rola - bratšojska jadnota
w Ochranowje a Bad Boll

06.10. - 01.11.20

Wustajeńca prezentěrujo fotografiske rozezstajenje z bóžeju rolu ochranojskeje bratšojskeje jadnoty na jeje załožeńskem městnje a w šwabskem Bad Boll. Z tym dotyka se tejerownosći biografije awtora.

 

Expert Görlitz

City Center, An der Frauenkirche 12, Görlitz, pon-pět 09:00-18:00, sob 09:00-15:00

Digitalna akcija / wustajeńca

Pśilew wobrazow „kultiwěrowany!“

02.11. - 28.11.20

Digitalna akcija za wobźělenje - 10. do 27. septembra, pśizamkujuce zarědowanje prezentacija 30. oktobra, wustajeńca wót 02. do 28. nowembra.

https://fotofestival-goerlitz.eu/bilderfluten/

 

Wustajaŕnja wirtuelna

"Galerie V."

online 24/7

Sönke C. Weiss

Źo jo Gulu?

10.09. - 28.11.20

Wót 1987 do 2006 jo pódpołnocna Uganda śerpjeła pód wobydlaŕskeju wójnu, kótaruž jo swětowa zjawnosć lěbda wumarkowała. Centrum rozestajenjow jo było Gulu. Wót 2003 dokumentěrujo awtor to město a jogo drogu slědk do měra z fotami.

https://www.soenkecweiss.com

 

>>

Wustajaŕnja wirtuelna

"Galerie V."

online 24/7

Peter Oltmanns

digiART 

12.09. - 28.11.20

„Composing“ dajo wuměłcoju móžnosć, wobraze twóriś, kótarež w realiśe njejsu móžne: Wšake elementy daju se do jadnogo wobraza zjadnośiś a z nimi mógu se bajki powědaś abo pósołstwa pósrědnjaś - casy na žortnu wašnju, casy pśemyslujucy.

>>

Wustajaŕnja wirtuelna

"Galerie V."

online 24/7

Regina Susanne Borchert

LĚŚOJSKI SNĚG WÓT CORA

12.09. - 28.11.20

Kolaže na swětłowem bliźe njewulicuju jano bźezcasne stawizny wó źiśetstwje a dorostowanju, wóni wobswětliju teke nutśikownu a wenkownu dynamiku póśěga mjazy starjejšyma a źiśimi ze žycenim, wobglědarja na swójske městna tšojenja (wu)wjasć.

https://regina-susanne.de
https://www.instagram.com/borchert.regina/

 

>>

Wustajaŕnja wirtuelna

"Galerie V."

anapix fototeam

  • Volker Bachschneider: "Flash Dance"
  • Wolfgang Blachnik: "głažkaŕnja Reichenbach"
  • Claudia Glatz: "After the Show"
  • Stefan Müller: "Kulturne krajiny w infracerwjeni"

"kultiwěrowany!"

 

18.09. - 28.11.20

 

>>

Wustajaŕnja wirtuelna

"Kunstbastei Hotherturm"

online 24/7

Fotowy klub „CAMERA“ & pśijaśele

Kulturne herbstwo Bolesławiecskeje keramiki

21.10. - 28.11.20

Ceło pó jich fascinaciji za Euroregion Nysa rozestaja se kupka pěśnasćo pólskich a českich fotografow z temu jadnogo z nejstaršych rucnikaŕstwow cłowjestwa - z keramiku.

 

>>

Wustajaŕnja wirtuelna

"Kunstbastei Hotherturm"

online 24/7

Tomasz Sobczak

Struktury města II

07.11. - 28.11.20

Wustajeńca jo eksperiment a póstajenje stojnišća a pyta za městnom fotografije w nacasnem wuměłstwje.

http://tomaszsobczak.eu/
https://www.instagram.com/tomaszsobczak07
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Sobczak_ (fotograf)

 

>>

Wustajaŕnja wirtuelna

"Kunstbastei Hotherturm"

online 24/7

Peter Schröter

spušćony - zabyty - zgubjony

21.10. - 28.11.20

Cłowjek wugótujo sebje swój wobswet: Kusk kulturnych stawiznow, fotografěrowany na městnach, ku kótarymž lěbda hyšći něchten woglěda.

 

>>

Wustajaŕnja wirtuelna

"Kunstbastei Hotherturm"

online 24/7

Maike Hansen & Lisann Gebauer

Vintage Mode 2.020 II

11.11. - 28.11.20

Wustajeńca, kenž z měšanim analogneje a digitalneje fotografije załapijo, kak se zajźone trendy w źinsajšnej młoźinskej kulturje reproducěruju a nowo zinterpretěruju. A nastaśeju ceło nowego žywjeńskego zacuśa pśinosuju.

https://frozenframe.ch/
https://instagram.com/diemeyke
https://instagram.com/lipolaroid

>>

Wustajaŕnja wirtuelna

"Kunstbastei Hotherturm"

online 24/7

Clara Böckers

Chale Wote - Spirit Robot

11.11. - 28.11.20

„Chale Wote - Spirit Robot“ pokazujo rěd dokumentariskich fotow, kenž su 2016 na „Chale Wote Street Art Festival“ w Accra, Ghana nastali.

https://www.instagram.com/zakkezukke/

 

>>

 

 

**WYSTAWY INNYCH ORGANIZATORÓW:

VHS Kreativzentrum

Kreatiwny centrum VHS, Hainwald 8, Görlitz, pon-stw 9:00–17:00

Kupka wustajeńca

**#AuszeitGörlitz

Wugótowaŕ: VHS Görlitz

10.09. - 04.10.20

Ludowa wuša šula Zgórjelc jo w nalěśu 2020 napominała, tu njewšednu fazu „wobgranicowanego žywjenja na městnje a ze swójskeju kameru dokumentěrowaś. Wuslědki se něnto pśedstajiju."

 

Artemis Galerie

Handwerk 13, Görlitz, pět-nje 10:00-17:00

Performance Art Exhibition

**Fi!my

Wugótowaŕ: Wildwuchs e.V.

11.09. - 13.09.20

Wustajeńca dajo wót 11. - 13. septembra doglěd do wuwijańskich procesow nastatych performancow.

https://www.facebook.com/events/275184297087619/

 

Kulturcafé "Alte Bäckerei", Großhennersdorf

Am Sportplatz 3, DE – Großhennersdorf, wał-stw 19.00 – 24.00, pět-sob 19.00- 01.00, nje, swěty źeń 10.00-14.00, 18.00 – 24.00

Richard Thieler

**Wuměłstwo.Městno.Kino. [Kunst.Ort.Kino.] (1)

Wugótowaŕ: NeisseFilmFestival

10.09. - 20.10.20

Barlinski fotograf prezentěrujo kinowe fasady ako městno kulturelnego žywjenja, kótarež wjele luźi se wažy, ale pśecej mjenjej wužywa: kina a filmowe palasty. Wustajeńca w ramiku Filmowego festiwala Nysa 2020.

http://neissefilmfestival.net/

 

Rathaus Zittau

Markt 1, DE-Zittau, pon 09:00 – 12:00, wał 09:00 – 12:00, 13:30 – 18:00, stw 09:00 – 12:00, 13:30 – 15:00, pět 09:00 – 12:00

Markus Mauthe

**Na kšomach swěta

Wugótowaŕ: NeisseFilmFestival

15.09. - 09.10.20

Gnujuce fotografije dokumentěruju wjelerakosć žywjeńskich wašnjow a rumow na wšakich kontinentach. Wustajeńca w ramiku Filmowego festiwala Nysa 2020.

http://neissefilmfestival.net/

 

Zielone Wiosła, Sieniawka

Zielone Wiosła, Popiełuszki Jerzego, bł. ks, PL – 59-921 Sieniawka

Paweł Dusza & Freunde

**FILMOŻART III

Wugótowaŕ: NeisseFilmFestival

19.09. - 25.09.20

Prezentuju se wjelewarstwowe fota k temje „film“ a - w ramiku serije „rědne luźe“ teke - subtilne portrety. Wustajeńca w ramiku Filmowego festiwala Nysa 2020.

http://neissefilmfestival.net/

 

Městské divadlo, Varnsdorf

Partyzánů 1442, CZ – 407 47 Varnsdorf

Richard Thieler

**Wuměłstwo.Městno.Kino. [Kunst.Ort.Kino.] (2)

Wugótowaŕ: NeisseFilmFestival

24.09. - 20.10.20

Barlinski fotograf prezentěrujo kinowe fasady ako městno kulturelnego žywjenja, kótarež wjele luźi se wažy, ale pśecej mjenjej wužywa: kina a filmowe palasty. Wustajeńca w ramiku Filmowego festiwala Nysa 2020.

http://neissefilmfestival.net/

 

Generelnje jo zastup za wšykne zarědowanja Zgórjelskego fotowego festiwala „Městna tšojenja“ 2020 lichy. Z *plus+ i ** wóznamjenjone wustajeńce a akcije su wót eksternych póbitowarjow. Za nje fotowy festiwal wabi, zagronite pak su wótpowědnje pomjenjone zarědowarje. Woglěd workshopow eksternych póbitowarjow (*plus+) móžo zastup płaśiś.

BNBL_2018_Web_de
BMWi_Fz_2017_Web_de

6. Zgórjelski fotowy festiwal „Městna tšojenja“ spěchujotej Nadawk mějucy Nimskego kněžaŕstwa za nowe zwězkowe kraje a Ministaŕstwo za góspodaŕstwo a energiju.